Τοποθεσία > Το Οικόπεδο

Βγαίνοντας από την πόλη προς το χιονοδρομικό και στο τελευταίο οικοδομικό τετράγωνο στα αριστερά μας , συναντάμε ένα μοναδικό οικόπεδο, με ήπια κλίση και όμορφη θέα προς τον κάμπο.

Το οριοθετούν όμορφα ψηλά δένδρα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό, ώστε να παραμείνουν και να προσφέρουν πράσινο αλλά και ιδιοτικότητα στις ιδιοκτησίες που δημιουργούνται.

Copyright © 2008 ΔΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. All Rights Reserved. Created by Juliasweb.gr