Κατοικίες > Τεχνικές Λεπτομέρειες

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην υγρομόνωση και θερμομόνωση των κατοικιών. Μετά από προσεκτικό καθαρισμό όλων των επιφανειών έχει γίνει πολύ λεπτομερής σφράγιση και στεγανοποίηση με τα ενδεδειγμένα υλικά. Έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες μέθοδοι και νέα υλικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η θερμομόνωση έχει στερεωθεί με ειδικά ούπατ, ιδιαίτερα στα σημεία όπου πρόκειται να σοβατιστεί, ώστε να μην υπάρχει μελλοντικός κίνδυνος αποκόλλησης του σοβά.

Τα νερά των στεγών συλλέγονται με ειδικούς συλλέκτες και οδηγούνται σε στέρνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το πότισμα των κήπων. Τα υπόλοιπα νερά του περιβάλλοντα χώρου, απομακρύνονται από τα θεμέλια των σπιτιών, μέσω διάτρητων ειδικών σωλήνων.

 

Copyright © 2008 ΔΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. All Rights Reserved. Created by Juliasweb.gr